Health Professionals
Health Professionals is een (para)medische interventiedienst die werkt met een beproefde methode om
gedragsverandering te bereiken waardoor medewerkers gezonder eten en bewegen. Dit leidt tot concrete resultaatverbetering door lager ziekteverzuim dus lagere ziektekosten en stabielere werkprocessen. Ons speerpunt is de mix van processen (ons SLIM programma) en échte aandacht voor mensen. Door veel aandacht te geven aan het leren (trainen/coachen) => dus om het gedrag te veranderen, motiveren we de mensen en verhogen we de prestaties. Naast het voordeel op korte termijn dus het rendement, is er ook voordeel op langere termijn doordat de organisatie beter in staat is medewerkers te binden en nieuw talent te werven.

Verder stelt Health Professionals werkgevers in staat door verbetering van de arbeidsomstandigheden ziekteverzuim te voorkomen en terug te dringen, middels een pakket van aanvullende diensten zoals fysiotherapie op de werkvloer, werkplekonderzoek en stoelmassages. Ook is Health Professionals actief in het aanbieden van gezondheidsbevorderende instrumenten, variërend van massagefauteuils tot aan fitnessapparatuur.

Via een bewezen methode screenen we ‘de gezondheid’ van medewerkers en komen we tot advies en uitvoering van een resultaatgericht verbeterplan. Wij helpen dan bij gezonder eten en bewegen door actieve betrokkenheid en door individuele begeleiding. Door het effectieve maatwerkplan kunnen we ‘in house’ het totale programma aanbieden met als gevolg maximale participatie en daardoor een beter bedrijfsresultaat door lager ziekteverzuim. De unieke service betekent ook een concurrentievoordeel (op de arbeidsmarkt).